Progress

Infolinia:
(+48) 74-847-12-12


Wys-eko: Budownictwo ekologiczne
Budownictwo Ekologiczne
Oferta

W zakresie budownictwa ekologicznego oferujemy usługi wykonywane na terenie całego kraju - a są to między innymi:


- przejścia pod drogami i torami dla zwierząt i płazów
- oczyszczanie przepustów, studzienek i przykanalików
- oczyszczanie rowów melioracyjnych
- montaż zastawek melioracyjnych
- produkcja i montaż budek dla ptaków
- produkcja i montaż platform gniazdowych dla ptaków
- budowa, naprawa i modernizacja ogrodzeń leśnych
- budowa, naprawa i modernizacja ogrodzeń autostradowych
- wszelkie prace murarskie i pielęgnacyjne pomników przyrody i innych obiektów przyrody ożywionej

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem w celu uszczegółowienia oferty.

Przejścia dla zwierząt

Zastawki

Budki dla ptaków

Ogrodzenia leśne i autostradowe